O mně

Lucie Drlíková je oceňovaná podvodní fotografka, kameramanka a malířka. 

Lucie je původem z Veselí nad Moravou, v současnosti tvoří v Praze, po dvaceti letech života v strávených v různých částech světa.

Vyrůstala obklopena uměním a kulturou, díky otcově vášni k fotografii a temné komoře  a matčině čtení knih, plných fantazie a společného malování .

S potápěním začala díky otci ve dvaadvaceti letech a nikdy nepřestala. Aby své matce ukázala, že podmořský svět je bezpečný, koupila si svůj první malý fotoaparát, aby přinášela snímky, o které se mohla podělit.

Po mnoha letech opustila svou práci v korporátu a rozhodla se jít za svými sny prostřednictvím fotografování, potápění a malování.

Lucie se specializuje na podvodní portréty a vytváření jedinečných podvodních scén pro své klienty a především pro své osobní projekty. Říká tomu „potrava pro mou duši“.

Její snímky byly publikovány po celém světě, v časopisech, na obalech alb a na obálkách knih.

S využitím jejích všestranných schopností je každé dílo výsledkem vize, poznámky, kresby, vzpomínky, po níž následuje složitá práce s vytvářením vlastních kostýmů a rekvizit, make-upů, malováním vlastních pozadí a koordinací teamu. Fotografie je svým způsobem velmi malá část celého tvůrčího procesu, kdy se Lucie zapojuje do každého aspektu se stejnou energií a vášní.

Lucie je známá především svou fotografickou prací, ale působí také jako kameramanka nebo podvodní supervizor pro filmový a reklamní průmysl. Připravuje herečky a modelky pro podvodní role. Také trénuje své studenty, kteří za ní přijíždějí z celého světa.

Svůj volný čas věnuje svému nejmilejšímu koníčku, a tím je malování. Luciiny obrazy jsou plné fantazie a osobních emocí a jsou inspirovány pop surrealistickým uměním. Používá mixovanou techniku, převážně ale olejomalbu na desce.

Lucie je k dispozici pro fotografování a natáčení po celém světě nebo v jejím působišti v Praze.

 

 

Lucie Drlikova is award winning underwater photographer, cinematographer and painter. Originally from Czech republic, currently based in Prague, after twenty years of living in different parts of the world.

She grew up exposed to art and culture through the passion of her dad’s dark room and her mom’s fairy tales and story books.

She started diving at the age of twenty-two and has never stopped. To show her mom that the underwater world was a safe one, she purchased her first little point and shoot camera to bring back images to share. 

She quit her job in corporate and decided to follow her dreams through photography, diving and painting. 

Lucie is specialised in underwater portraits and creating unique underwater sets for her clients and especially for her personal projects. She call it „food for my soul“.

Her images have been published world wide, in magazines, album covers and book covers. 

Using her multitalented capabilities, each image is the result of a vision, a note, a drawing, a memory followed by a complex work of creating her own costumes and props, make-ups, drawing and painting her own backgrounds and coordinating people above and below the water. Photography is in a way a very small part of the entire creative process that sees Lucie involved in each and every aspect with the same energy and passion. 

Lucie is mostly known for her photography work, but she works as well as cinematographer or underwater supervisor and coach for film and avertising industry. She is also coaching her students worldwide. 

Her free time she devote to her dearest hobby, and this is painting. Lucie’s paintings are full of fantasy a personal feelings, inspired by pop surrealistic art, mostly fairytales and Big Eyes. She is using mixed technique, mainly oil on desk. 

Lucie is available for photography and motion worldwide or in Prague, Czech Republic. 

 

Lucie Drlikovaa

Zpět do obchodu